امام صدر

و این روزها  ... 

بیشتر از همیشه به یادت هستم امام من ؛ سید موسی .

 این روزها دوباره یادم آمد چرا باید برای آزادی ات و بودن دوباره ات مبارزه کرد. فهمیدم و دوباره به من ثابت شد که تلاش برای بودن و گفتن از فکرت بیشتر از همیشه برای ایران و ایرانی لازم است .

 

مرهم این زخم عمیقی که بر روح ایرانی افتاده که هموطنش را دشمن می داند و هنوز یاد نگرفته که تفاوت انسان ها موهبتی است الهی نه وسوسه ای شیطانی ، تفکر امام موسی ست . امام موسی صدری که لبنان هزار پاره هزار طایفه را یکی کرد و میهن را برایشان معنی کرد . امامی که فریاد زد همه انسان ها ، جدا از نژاد و مذهب و عقیده ، در قانون انسانیت با هم برابرند . مردی که توانست مردمی را که تا دیروز به روی همدیگر اسلحه می کشیدند، یکی و برادر کند و یادشان بدهد که باید مقابل خارجی بایستند، آن هم زمانی که قصد دشمنی و فتنه دارد.

 

اما ما، هموطنان امام صدر، سی سال بعد از ربودنش، به ظاهر می خواهیم براساس دموکراسی انتخاب کنیم ، اما هنوز باور نداریم کسی که مخالف ماست هم به اندازه ما ایرانی ست و به اندازه ما دلش برای میهنش می تپد. ما هنوز دنبال اندازه گیری ایمان دیگران هستیم تا صف بهشت و جهنم و دوست و دشمن را کامل کنیم .

هنوز فکر می کنیم هرکس عقیده دیگری داشت ، حتما سر در آخور ابرقدرتی دارد . هنوز اگر کسی علاقه ای برای بحث تند فکری نداشت که حتما باید نتیجه ای هم داشته باشد، او را متهم به ترس و محافظه کاری می کنیم .

هنوز مدارا ، همزیستی و پذیرش مخالف برای ما چیزی بیشتر از کلماتی روی کاغذ نیستند . هنوز فکر می کنیم وظیفه داریم مخالف را به هر قیمتی ارشاد کنیم و اگر نشد، گمراه و متحجر و سطحی و عقب مانده است.

مسئول چنین وضعی را نه مردم عادی ای چون خودم ، که بزرگان جامعه  می دانم .  کسانی که در طول این سال ها باید روح ایرانی و میهن دوستی را بنیادین می کردند ، اما نکردند . کسانی که باید به ما یاد می دادند به هموطنمان ، بخاطر ایرانی بودنش احترام بگذاریم ، اما در عوض علایق دینی را با بازی سیاسی یکی کردند تا هر عقیده متفاوتی را با برچسب ضد دین بودن سرکوب کنند و از علایق دینی پاک مردم برای تثبیت قدرت استفاده کنند . امروز، من آن جوان مسلمانی که من و امثال من را بخاطر متفاوت بودن منحرف می داند مقصر نمی دانم . کسی که از احساسات پاک دینی او سوء استفاده کرده تا به او یاد بدهد هرکس حرفی غیر از حرف تو زد، می خواهد دینت را خراب کند، مقصر می دانم و برای آن جوان ، به اندازه خودم افسوس می خورم که چگونه ندانسته بازیچه دیگران شده است .

امام موسی صدر 19 سال در لبنان فعالیت کرد، بدون اینکه رئیس جمهور یا نخست وزیر یا حتی وزیر باشد . بدون اینکه رسانه ای رسمی و سراسری داشته باشد . او به عنوان یک خارجی به جامعه ای 16 طایفه ای رفت که همه قدرت های شرق و غرب در آن منفعتی داشتند .

با همه اینها ، در 19 سال، امام موسی جامعه ای ساخت که در نبودنش هم همچنان ملت باقی ماند . او ، 50 سال پیش ، از کرامت انسان گفت و آن را برای مردمش تفسیر کرد . واژه ای که امروز ، پنجاه سال بعد از سید موسی حتی شنیدنش در ایران ، تازه و عجیب است!

او کرامت انسان را با احترام به افراد، فرصت دادن به مخالف، توانمندسازی ضعیفان و مدارا معنی کرد . او صدای مردم نشد، به مردم یاد داد چطور حرف بزنند . او به خوبی انسان ، به فطرت الهی اش ایمان داشت . برای همین، هرگز کسی ، حتی در اوج سختی ها و تهمت ها و توطئه های دیگران علیه امام ، واژه ای علیه کسی از او نشنید .

او از مردمی که جنگ داخلی و کشتن همسایه واژه ای آشنا برایشان بود، ملتی ساخت که امروز ، برای فهمیدن اینکه چطور می شود رنگ های مختلف کنار هم بنشینند ، لبنان را مثال می زنیم . اما امروز ، من نگرانم از اینکه این موج تخریب و تهمت بعد به برادرکشی و جنگ داخلی برسد!

امروز، من هموطن سید موسی، در قرنی که او، آن را قرن همزیستی مسالمت آمیز ادیان و تمدن ها خواند، روزی را برای ایران می بینم که ایرانی ایرانی را بکشد، چون مخالفش است!

این روزها، من بین همه تلاش های انتخاباتی ام، بین همه حرف ها و دغدغه هایم برای انتخاباتی آزاد و اصلاح وضع ایران، آرزو می کنم موسی صدر برگردد.

این روزها، سید موسی صدر و زندگی در دنیایی که او می سازد، بیشتر از هر زمانی آرزوی من است.

 

 

نقل از وبلاگ کتیبه

 

/ 0 نظر / 15 بازدید