آزادگی

 

تو را ایزد پاک  ، آزاد خواست

تعلق بر آزادگان کی رواست

 

حرام است در کیش آزادگان

که آزادیت را فروشی به نان

 

سید علی اکبر برقعی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید