انوار باهره

 

فرمانروا را بر دو گونه سیاست است :

 

یکی سیاست فاضله که آن را امامت خوانند و غرض از آن به کمال رساندن امت است که لازمه اش رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است .

 

دوم سیاست ناقصه که آن تغلب خوانند و غرض از آن به بندگی و بردگی گرفتن مردم است که لازمه اش رسیدن به شقاوت دنیا و آخرت است .

 

و مردم در هر دو سیاست تابع فرمانروای خود هستند ، اگر فرمانروا عادل و پرهیزکار است مردم عادل و پرهیزکار بار آیند و اگر ظالم و ناپرهیزکار است ، مردم نیز ظالم و ناپرهیزکار شوند ، به همین جهت گفته اند :

الناس علی دین ملوکهم .

 

 

نقل از کتاب انوار الباهرة

نوشته ی محمدجواد نصیری

 

/ 0 نظر / 9 بازدید