# ادبیات

خیام

گر یک نفست ز زندگانی گذرد                                   مگذار که جز به شادمانی گذرد هشدار که سرمایه سودای جهان                                           عمرست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید