گفتگوهای تنهایی

 

 

چگونه این اندام شکننده ی تو که به ساقه ی صبح مانند است در برابر آن ضربه های وحشی تندباد های سیاه ایستاد و نشکست !

 

گفتگوهای تنهایی صفحه ی 666

 

علی شریعتی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید